Atelier Plan B

Creativiteit met een visie

 

Algemene voorwaarden voor de verhuur van themakisten

Elke themakist wordt standaard geleverd met een draaiboek, verkleed kleren, spelmateriaal, een decoratief houten spel, decoratie materiaal, kleurplaten en diploma’s. Tevens bestaat de mogelijkheid om extra kostuums bij te huren. Wanneer u een themakist hebt gereserveerd kunt u het draaiboek een week van te voren ophalen, zodat u zich goed kunt voorbereiden.

Huur en borg

De huur voor een themakist, die gebruikt wordt in het onderwijs bedraagt 250 euro voor drie weken. De borg bedraagt tevens 250 euro. De huur van een themakist voor een kinderfeestje, bedraagt 50 euro de borg is tevens 50 euro. De betaling gebeurt contant bij het ophalen of op rekening . De borg ontvangt u terug bij het brengen van de kist. (als de inhoud in orde is zie hieronder)

Checklist

Bij het ophalen van de kist wordt de inhoud met de klant doorgenomen aan de hand van een checklist. Acceptatie van de kist door de klant betekent dat pakket compleet en kwalitatief in orde wordt bevonden. Indien zaken niet in orde worden bevonden, worden deze ter plekke vervangen, ofwel wordt hier een aantekening van gemaakt. Bij het terug brengen van de themakist wordt samen met de huurder de checklist doorgenomen.

Schade

Indien onderdelen verdwenen zijn of materiaal beschadigd is, dan worden de vervanging- en/of herstelkosten in rekening gebracht en van de borg afgetrokken. Is de borg niet toereikend, dan zal de huurder het verschil aan “Atelier Plan B” vergoeden. De themakist en de inhoud/materiaal blijven eigendom van “Atelier Plan B”.

Reservering

Reserveren kan telefonisch of d.m.v. het reserveringsformulier op de website van “Atelier Plan B”, u ontvangt dan binnen 3 dagen een bevestiging van uw reservering. Reserveren wil zeggen dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden van “Atelier Plan  B” voor het huren van een themakist.

Ophalen/ terug brengen

De themakist kan 1 dag van te voren opgehaald worden bij “Atelier Plan B” in Hooge Zwaluwe. De dag na de reservering moet de kist weer terug bezorgt zijn. Wordt de themakist niet op tijd terug gebracht dan zal dat in rekening worden gebracht. Wordt de kist helemaal niet terug bezorgt dan zal na aftrek van de al betaalde borg, een bedrag ter waarde van de kist plus inhoud en aanvullend met materiaal in rekening worden gebracht.

Reiniging

De kleding hoeft niet gewassen te worden, “Atelier Plan B” zorgt zelf voor de reiniging van de kleding.

Annulering

Bij annulering zijn we genoodzaakt u kosten in rekening te brengen:

  • Annulering een week voor de gereserveerde datum: 25 % van het huur bedrag.
  • Annulering binnen zeven dagen tot een dag voor de gereserveerde datum: 50% van het huurbedrag.
  • Annulering vanaf de eerste huurdag is 100% van het huurbedrag.

Het is wel mogelijk om de datum te verplaatsen.

Misbruik

Het is de huurder niet toegestaan de materialen/attributen van een door “Atelier Plan B” gehuurde kist te verhuren, uitlenen aan derden. Tevens is het kopiëren of gebruiken van digitaal, schriftelijk materiaal niet toe gestaan.

Gebruik/ aansprakelijkheid

De themakisten worden verhuurd voor gebruik op een school, instelling, of gebruikt door particulieren thuis. De themakisten worden alleen gebruikt onder toezicht van een volwassene. “Atelier Plan B”kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel dat is ontstaan bij het gebruik van de themakisten.