Atelier Plan B

Creativiteit met een visie

Regenboog kist De talenten Vlinder

       

Deze themakist wordt aanbevolen om mee te starten. Dit geeft de kinderen en leerkrachten een duidelijke basis. We zoeken de regenboogkleuren en de bijbehorende talenten. Op ons avontuur leren we de regenboog kinderen kennen die we in de andere regenboog kisten ook zullen ontmoeten. Tevens maken we kennis met Kriebel de clown, die verbonden is aan de emotionele en zintuiglijke ontwikkeling en met de talenten vlinder die mooie verhalen verteld. Samen gaan we op zoek naar de talenten kleuren van ieder kind. We leren om met talenten samen te werken en zo elkaar te versterken. 

De volgende kerndoelen zijn verwerkt in dit thema: 1,2,3,5,9,12,29,30,33,34,35,37,39,41,42,54,55,57,58.